PERUNKIRJOITUKSET

Perunkirjoituksessa laaditaan perukirja, jossa selvitetään ketkä ovat perillisiä sekä vainajan varojen ja velkojen määrä. Perunkirjoitus on tehtävä kolmen kuukauden sisällä kuolinpäivästä.

Verohallinto toimittaa perintöverotuksen perukirjan perusteella, joten varojen arvostamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Arvostamme tarvittaessa kaiken omaisuuden perukirjaan huomioiden osakkaiden tarpeet ja verotukselliset näkökohdat.

Perunkirjoituspalvelumme

Palvelumme alkaa aina maksuttomalla alkuneuvottelulla vainajan asioita hoitavan henkilön kanssa. Opastamme tarvittavien asiakirjojen hankintaan tai hoidamme niiden hankinnan. Kun tarvittavat tiedot ja asiakirjat on hankittu, laadimme perukirjasta luonnoksen ja selvitämme perintöverojen määrät. Usein avustamme myös erilaisissa vainajan asioiden selvittelyissä esim. oikaisemme kiinteistörekisteritietoja. Osaltamme huolehdimme, että tiedot ovat kerralla perukirjassa oikein.

 

Toimimme perunkirjoituksessa tarvittavina uskottuina miehinä ja perunkirjoitustilaisuus järjestetään useimmiten toimistossamme. Korona-aikana olemme järjestäneet perunkirjoituksia myös etäyhteyksin ja sähköisin allekirjoituksin.

Perunkirjoitus maksaa 550 – 1100 €. Lisäksi laskutamme virkatodistusten ja muiden asiakirjojen hankkimisesta aiheutuvat kulut.

Perunkirjoitus maksaa 550 – 1100 €. Lisäksi laskutamme virkatodistusten ja muiden asiakirjojen hankkimisesta aiheutuvat kulut.