ELY:N YRITYSTEN KEHITTÄMISPALVELUT

PK-yritykset voivat saada ELY:n tukemaa konsultointia yrityksen kehittämiseen ja kasvattamiseen. ELY:n Konsultointi-palvelu on jaettu viiteen osa-alueeseen, joista me tarjoamme palvelua kasvuun, uudistumiseen ja kansainvälistymiseen liittyen. Voimme auttaa yritystä suunnittelemaan miten esimerkiksi omistusmuutokset tai kasvu toteutetaan kannattavasti ja hallitusti.

Analyysi-palvelu
Ennen Konsultointi-palvelun hakemista yrityksen nykytila ja kehittämistarpeet on arvioitava esim. Analyysi-palvelussa tai muulla tavoin. Olemme palveluntarjoajia myös Analyysi-palvelussa. Analyysin tuloksena yritys saa kehittämissuunnitelman.

ELY:n Konsultointi- ja Analyysi-palvelut sopivat toimintansa vakiinnuttaneille pkyrityksille, joilla on edellytykset kannattavaan toimintaan ja jotka haluavat kasvaa, kansainvälistyä tai uudistua.

Analyysi-palvelussa kartoitamme yhdessä yrityksen kanssa liiketoiminnan kokonaistilanteen ja laadimme kehittämissuunnitelman ja tunnistamme konkreettiset kehittämiskohteet.

Konsultointi-palvelu
Konsultointi-palvelussa suunnittelemme laaja-alaisesti erilaisia liiketoiminnan uudelleenjärjestelyitä sekä yritysjärjestelyitä tiiviissä yhteistyössä yrityksen kanssa. Konsultointia voidaan hyödyntää myös sukupolvenvaihdoksen tai muun omistusjärjestelyn suunnitteluun huomioiden kustannustehokkuus, verotus ja yhtiöoikeus sekä yrityksen erityistarpeet.

Hyvän suunnittelun jälkeen voidaan tarvittavat muutokset toteuttaa sujuvasti. Lisäksi palvelussa voidaan suunnitella miten kasvua ja kansainvälistymistä haetaan hallitusti ja kannattavasti. Konsultoinnissa voidaan myös kiinnittää erityistä huomiota yrityksen IPR-oikeuksien tilanteeseen.

Hinnat
Konsultoinnin kesto on 2–5 päivää kerrallaan ja maksaa yritykselle 325 euroa (ALV0)/päivä. Analyysin kesto on tavallisesti yhden päivän ja maksaa 260 euroa (ALV0)/päivä. Alkuun pääset ottamalla yhteyttä meihin, niin keskustellaan yrityksen kehittämistarpeista.

Lisätiedot
Palvelusta lisätietoja myös ELY-keskuksen verkkosivulta www.yritystenkehittamispalvelut.fi  ja alueelliselta yhteyshenkilöltä https://www.elykeskus.fi/web/yritystenkehittamispalvelut/yhteystiedot

Autamme yritystä suunnittelemaan miten esimerkiksi omistusmuutokset tai kasvu toteutetaan kannattavasti ja hallitusti.