Näytä toiseksi tai verotetaan!

Rikosoikeuden kantavia periaatteita on syyttömyysolettama. Todistustaakka rikosasioissa on aina syyttäjällä ja epäiltyä on pidettävä syyttömänä, vaikka epäiltäisiin todennäköisin syin. Epäillyn ei siis tarvitse todistaa syyttömyyttään välttyäkseen rangaistukselta....