Yrittäjä, muistathan maksaa itsellesi verottomat korvaukset?

verottomatkorvaukset

Verottaja on päättänyt vuoden 2017 verovapaista matkakustannusten korvauksista. Kilometrikorvaus laskee kahdella sentilla 0,41 euroon ja lisäksi kokopäivärahaan ja ateriakorvaukseen tulee pieniä muutoksia.

Olen huomannut, että moni yrittäjä ei viitsi pitää työmatkoistaan kirjaa ja jättää siten hänelle kuuluvat verovapaat korvaukset nostamatta. Itsekin syyllistyn tähän erityisesti lyhyillä työmatkoilla. Mutta koska tällainen mahdollisuus on myös yrittäjien käytössä, suosittelen kaikille sen hyödyntämistä.

Osakeyhtiönä toimiva yrittäjä

Jos yritysmuotosi on osakeyhtiö, voit maksaa itsellesi kilometrikorvaukset ja päivärahan aivan kuin olisit palkansaaja. Sinun on kuitenkin pidettävä asiallista matkapäiväkirjaa, josta selviävät matkan alkamis- ja loppuaika, reitti, kilometrit. Mielestäni on hyvä lisäksi merkitä esimerkiksi kenen asiakkaan luona on ollut käyntiä tai mikä on ollut matkan tarkoitus. Itselläni käytössä on excel-pohja, joka samalla laskee kilometrikorvauksen ja päivärahan suuruuden. Kirjaamiseen menee enintään minuutti.

Sama koskee myös avoimen- ja kommandiittiyhtiön yhtiömiehiä eli matkakustannukset voi korvata verovapaasti kuten vieraallekin palkansaajalle.

Toiminimiyrittäjä voi vähentää matkakulut verotuksessa

Jos toimit toiminimellä, et voi maksaa itsellesi verovapaita kilometrikorvauksia tai päivärahoja. Voit kuitenkin vähentää matkakulut verotuksessasi, joten sinunkin kannattaa ehdottomasti pitää kirjaa työmatkoista ja ajopäiväkirjaa. Saat siis nk. lisävähennyksen verotuksessa, joka on verottomien päivärahojen ja kilometrikorvausten suuruinen.

Jos autosi ei kuulu yrityksen varoihin, voit vähentää kilometrikorvaukset toteutuneiden kilometrien mukaan. Tällöin autokuluja ei kuitenkaan voi kirjata kirjanpitoon.

Jos autolla on yrityksen ajoa yli 50 %, et voi tehdä lisävähennystä, mutta voit vähentää autosta aiheutuneet todelliset kulut, jotka on vähennetty myös kirjanpidossa.

 

Milloin tavaroiden tai palveluiden myynnistä pitää maksaa veroa?

lankakera

Meinaatko myydä tekemiäsi tuotteita pienimuotoisesti? Tarjoatko palveluksiasi, kuten siivousta, kaupassa käyntiä tai hierontaa tuttaville sopuhintaan? Milloin näistä pitää maksaa veroa? Ja mitä veroa?

5.000 euron verovapaa raja tuloverotuksessa

Voit myydä omassa tai perheesi käytössä olleita (tavanomaisia) tavaroita verotta, jos myynnistä saatu voitto on yhteensä enintään 5.000 euroa vuodessa. Tämä koskee siis käytettyjä tavaroita, joiden tavallisin myyntipaikka on jonkinlainen kirpputori. Verovapaus ei siis koske uusia myyntiin tehtyjä tavaroita, kuten vaatteita, villasukkia, puutöitä tms.

Käytössäsi olleita tavaroita voit siis myydä verotta, jos myyntivoitto ei ylitä 5.000 euroa. Myyntivoittoa syntyy, kun myyt tavarasi kalliimmalla kuin olet ostanut. Jos myyntivoitto on yli 5.000 euroa, maksat rajan ylittävästä osasta veroa.

Myyntiin tarkoitetut tavarat ja palvelut

Jos aiot valmistaa vaikkapa villasukkia myytäväksi, maksat myyntivoitosta veron. Em. 5.000 euron raja ei siis koske tällaista toimintaa. Toimit tulonhankkimistarkoituksessa, joten maksat voitosta tuloveroa. Myyntihinnasta voit vähentää siihen kohdistuvat kulut. Villasukkatapauksessa kuluja olisivat ainakin langat ja puikot, jos prässäät sukat, niin silitysrauta ja -lauta olisivat myös vähennettävissä. Jos myyt tuotteitasi internetissä jollakin kauppapaikalla, voisit vähentää tietokone-, netti- ja postituskulut.

Kaikenlainen palveluiden myynti on veronalaista. Jos tarjoat hierontaa kavereillesi pientä maksua vastaan, on tulo veronalaista. Myyjän tai palveluntarjoajan ikä ei vaikuta asiaan, vaan jos 13-vuotias lapsesi tekee naapuruston lumityöt, ovat siitä saadut korvaukset veronalaista tuloa.

Jos tarjoat palveluita, voi myös ostajalle tulla velvoitteita. Riippuen, onko kyse palkasta tai yrittäjälle maksettavasta työkorvauksesta, voi maksaja olla velvollinen perimään ja tilittämään korvauksesta veroja sekä sosiaaliturvaan ja vakuutuksiin liittyviä maksuja.

Arvonlisäverotuksessa raja on 10.000 euroa

Arvonlisäveroa ei tarvitse maksaa, jos myynti on alle 10.000 euroa vuodessa.  ALV:n joutuu maksamaan takautuvasti, jos 10.000 euron raja ylittyy. Siksi kannattaakin rekisteröityä ALV-velvolliseksi, jos on mahdollista, että raja ylittyy. Tällöin saat myös vähentää ostoihin sisältyvän ALV:n ja jos vähennettävää ALV:a on enemmän kuin maksettavaa, saat palautusta.

Jos olet rekisteröitynyt ALV-velvolliseksi, mutta myyntisi jää alle 10.000 euroa, saat maksamasi ALV:n kokonaan takaisin, kun haet huojennusta. Maksamastasi ALV:sta voit saada osan takaisin aina siihen saakka, kunnes liikevaihto ylittää 30.000 euroa.

Metsänomistaja – nyt kannattaa suunnitella verotusta!

kapy

Metsälahjavähennys tarjoaa metsänomistajille merkittävän veroedun, kun suunnitellaan metsätilan sukupolvenvaihdosta tai tulevia perintöjä. Aikaisemmin metsätilojen sukupolvenvaihdokset eivät ole olleet verotuksessa erityisasemassa, nyt on toisin. Esittelemässäni tapauksessa verohyöty on lähes 40.000 euroa.

Mikä on metsälahjavähennys?

Metsälahjavähennys on puunmyyntitulosta tehtävä vähennys.  Vähennyksen voi saada metsämaata lahjaksi saanut henkilö, jos vähennyksen edellytykset täyttyvät. Metsälahjavähennyksen edellytykset ovat:

  • lahjana saadun metsän verotuksen tuottoarvon on yli 30.000 euroa tai
  • pinta-ala on vähintään 100 hehtaaria, jos tuottoarvo ei ylity
  • käytettävän vähennyksen on oltava vähintään 1.500 euroa
  • vähennys on käytettävä 15 vuoden kuluessa.

Lahjan saajalta ei edellytetä mitään sukulaissuhdetta eli lahjoittaa voi kenelle vain ja lahjansaaja voi saada metsälahjavähennyksen verotuksessa.

Monimutkainen laskenta

Valitettavasti metsälahjavähennyksen laskenta on tehty niin monimutkaiseksi, että sen arvioinnissa kannattaa käyttää asiantuntijaa. Metsälahjavähennyksen perusta on se suhteellinen osa lahjaverosta, joka kohdistuu lahjana saadun metsän tuottoarvon 30.000 euroa ylittävään osaan kerrottuna 2,4:llä. Jos 30.000 euron tuottoarvo ei ylity ja metsätilan pinta-ala on vähintään 100 hehtaaria, vähennys lasketaan 100 hehtaaria ylittävään osaan kohdistuvan lahjaveron perusteella.

Esimerkki selventää metsälahjavähennyksen laskentaa

Anni saa lahjana Hollolassa sijaitsevan 90 hehtaarin suuruisen metsätilan, jonka arvo on 450.000 euroa (5.000 euroa/ha). Lahjaveroa Anni maksaa vuonna 2017  I veroluokan mukaan 59.600 euroa.

Metsälahjavähennyksen laskennassa käytetään verotuksen tuottoarvoa, joka on Hollolassa 1.772 euroa. Lahjoitetun metsätilan tuottoarvo on 1.772 e x 90 ha = 159.480 euroa. Vähennyspohja muodostuu tuottoarvon 30.000 euroa ylittävään osaan eli 129.480 euroon (vastaa 73 ha) kohdistuvasta lahjaverosta eli 129.480 / 159.480 x 59.600 = 48.388,56 euroa. Metsälahjavähennys on 116.132,54 euroa (48.388,56 x 2,4).

Kun Anni myy riittävästi puuta, hän saa vähentää myyntitulosta 116.132,54 euroa. Tuloverohyöty on siis noin 38.300 euroa. Lahjaverosta tulee hyvitetyksi yli 60 %.

Käytin tässä laskelmassa vuodelle 2017 ehdotettua lahjaveroprosenttia, joka laskee tässä tapauksessa lahjaveron määrää noin 10.000 euroa verrattuna vuoteen 2016. Metsälahjavähennys ja lahjaveron muutos eivät ole vielä voimassa, joten muutoksia voi vielä tulla. Verotuksen tuottoarvon voi tarkistaa täältä.

Tarvitsetteko koulutusta metsälahjavähennyksestä?

Voin räätälöidä tarpeisiinne sopivan koulutuksen metsälahjavähennyksestä. Halutessanne koulutukseen voidaan sisällyttää tietopaketti myös perintö- ja lahjaverolain muutoksista. Koulutuksen jälkeen osallistujilla on selkeä kuva metsälahjavähennyksestä ja he osaavat laskea metsälahjavähennyksen määrän tuloverotuksessa. Koulutus on tarpeellinen kaikille, joilla on merkittävää metsäomaisuutta ja sukupolvenvaihdosasiat ajankohtaisia.

Jos kiinnostuit koulutuksesta, ota yhteyttä niin keskustellaan lisää! tiina@rantalataxlaw.com