Yrittäjä, muistathan maksaa itsellesi verottomat korvaukset?

verottomatkorvaukset

Verottaja on päättänyt vuoden 2017 verovapaista matkakustannusten korvauksista. Kilometrikorvaus laskee kahdella sentilla 0,41 euroon ja lisäksi kokopäivärahaan ja ateriakorvaukseen tulee pieniä muutoksia.

Olen huomannut, että moni yrittäjä ei viitsi pitää työmatkoistaan kirjaa ja jättää siten hänelle kuuluvat verovapaat korvaukset nostamatta. Itsekin syyllistyn tähän erityisesti lyhyillä työmatkoilla. Mutta koska tällainen mahdollisuus on myös yrittäjien käytössä, suosittelen kaikille sen hyödyntämistä.

Osakeyhtiönä toimiva yrittäjä

Jos yritysmuotosi on osakeyhtiö, voit maksaa itsellesi kilometrikorvaukset ja päivärahan aivan kuin olisit palkansaaja. Sinun on kuitenkin pidettävä asiallista matkapäiväkirjaa, josta selviävät matkan alkamis- ja loppuaika, reitti, kilometrit. Mielestäni on hyvä lisäksi merkitä esimerkiksi kenen asiakkaan luona on ollut käyntiä tai mikä on ollut matkan tarkoitus. Itselläni käytössä on excel-pohja, joka samalla laskee kilometrikorvauksen ja päivärahan suuruuden. Kirjaamiseen menee enintään minuutti.

Sama koskee myös avoimen- ja kommandiittiyhtiön yhtiömiehiä eli matkakustannukset voi korvata verovapaasti kuten vieraallekin palkansaajalle.

Toiminimiyrittäjä voi vähentää matkakulut verotuksessa

Jos toimit toiminimellä, et voi maksaa itsellesi verovapaita kilometrikorvauksia tai päivärahoja. Voit kuitenkin vähentää matkakulut verotuksessasi, joten sinunkin kannattaa ehdottomasti pitää kirjaa työmatkoista ja ajopäiväkirjaa. Saat siis nk. lisävähennyksen verotuksessa, joka on verottomien päivärahojen ja kilometrikorvausten suuruinen.

Jos autosi ei kuulu yrityksen varoihin, voit vähentää kilometrikorvaukset toteutuneiden kilometrien mukaan. Tällöin autokuluja ei kuitenkaan voi kirjata kirjanpitoon.

Jos autolla on yrityksen ajoa yli 50 %, et voi tehdä lisävähennystä, mutta voit vähentää autosta aiheutuneet todelliset kulut, jotka on vähennetty myös kirjanpidossa.

 

5 väärinymmärrystä julkisista verotiedoista

Tänään tulivat julkiseksi viime vuoden verotiedot. Julkisen tulomässäilyn keskellä usein unohdetaan muutama pikkujuttu.

1 Julkinen tulotieto kertoo palkan suuruuden

Ei kerro. Julkista on verotettavan ansiotulon määrä. Tämä tarkoittaa, että ansiotulosta on vähennetty esimerkiksi matkakulut ja muut tulonhankkimisesta johtuvat kulut. Pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut n. 7 % on myös vähennetty. Ansiotuloon voi myös sisältyä esim. osinkotuloja, eläkkeitä tai etuisuuksia (sairauspäiväraha tai vanhempainraha). Kenenkään palkkatuloa ei voi siis suoraan nähdä julkisista tiedoista.

2 Miljoonakaupat tehneen yrittäjän saama myyntihinta

Myyntihinta ei selviä julkisista tiedoista. Myös pääomatuloista julkaistaan vain verotettava määrä eli vähennykset on julkaistusta tiedosta vähennetty. Esimerkiksi kun Pirkko myy yrityksensä 6 miljoonalla eurolla ja hän on omistanut yrityksen sitä ennen yli 10 vuotta, verotettavaa tuloa on maksimissaan 3,6 miljoona euroa. Koska luovutusvoitosta saa vähentää hankintameno-olettaman 40 %.
Pääomatuloissa on luovutusvoittojen lisäksi esimerkiksi vuokratulot, osingot ja puunmyyntitulot.

3 Urheilijan saamien palkkioiden suuruus

Verotettava tulo ei kerro urheilijan tulotasosta juuri mitään. Urheilijat voivat rahastoida tulojaan valmennusrahastoon tai rahastoon, josta voivat nostaa niitä urheilu-uran päättymisen jälkeen. Myös urheilijat saavat vähentää tuloistaan niiden hankkimisesta johtuneet kulut. Lisäksi urheilijat voivat saada verovapaita valmennus- ja harjoitteluapurahoja.
Urheilijoiden ulkomailta saadut tulot ovat usein Suomessa verovapaita, joten ne eivät näy verotiedoissa.
Lisäksi jotkut urheilijat ovat yhtiöittäneet toimintansa, jolloin palkkiot menevät urheilijan sijasta yritykselle.

4 Veroprosentin pitäisi olla samoilla tuloilla sama

Veron määrä on julkinen tieto, johon vaikuttaa hyvin moni seikka ja voi samoilla tuloilla poiketa huomattavasti jo senkin takia, että kunnilla on omat veroprosenttinsa. Veron määrä ei kerro kokonaisveroprosentista, koska julkaistava tulotieto on verotettava tulo, josta vähennykset on jo tehty.
Erityisesti, jos tuloja on ulkomailta, on sillä suuri vaikutus veroprosenttiin Suomessa. On ulkomaan tuloja, jotka otetaan huomioon veroprosenttia määritettäessä eli käytännössä ne nostavat veroprosenttia, vaikkei niitä täällä verotettaisikaan. Lisäksi on mahdollista, että tuloja on jo verotettu ulkomailla, mutta sen lisäksi ne verotetaan Suomessa. Tällöin ulkomaille maksettu vero hyvitetään Suomessa menevästä verosta.
Meillä on myös kotimaisia verosta tehtäviä vähennyksiä, kuten kotitalousvähennys.

5 Osakeyhtiön voitollinen tulos ja 0-vero on merkki verokikkailusta

Ei ole. Suurimmassa osassa voitollinen tulos on kuitattu edellisten vuosien tappioilla. Henkilöistä poiketen osakeyhtiöiden verotiedot pääsee katsomaan internetistä vero.fi:stä. Sinne vain vakoilemaan!