kapy

Metsälahjavähennys tarjoaa metsänomistajille merkittävän veroedun, kun suunnitellaan metsätilan sukupolvenvaihdosta tai tulevia perintöjä. Aikaisemmin metsätilojen sukupolvenvaihdokset eivät ole olleet verotuksessa erityisasemassa, nyt on toisin. Esittelemässäni tapauksessa verohyöty on lähes 40.000 euroa.

Mikä on metsälahjavähennys?

Metsälahjavähennys on puunmyyntitulosta tehtävä vähennys.  Vähennyksen voi saada metsämaata lahjaksi saanut henkilö, jos vähennyksen edellytykset täyttyvät. Metsälahjavähennyksen edellytykset ovat:

  • lahjana saadun metsän verotuksen tuottoarvon on yli 30.000 euroa tai
  • pinta-ala on vähintään 100 hehtaaria, jos tuottoarvo ei ylity
  • käytettävän vähennyksen on oltava vähintään 1.500 euroa
  • vähennys on käytettävä 15 vuoden kuluessa.

Lahjan saajalta ei edellytetä mitään sukulaissuhdetta eli lahjoittaa voi kenelle vain ja lahjansaaja voi saada metsälahjavähennyksen verotuksessa.

Monimutkainen laskenta

Valitettavasti metsälahjavähennyksen laskenta on tehty niin monimutkaiseksi, että sen arvioinnissa kannattaa käyttää asiantuntijaa. Metsälahjavähennyksen perusta on se suhteellinen osa lahjaverosta, joka kohdistuu lahjana saadun metsän tuottoarvon 30.000 euroa ylittävään osaan kerrottuna 2,4:llä. Jos 30.000 euron tuottoarvo ei ylity ja metsätilan pinta-ala on vähintään 100 hehtaaria, vähennys lasketaan 100 hehtaaria ylittävään osaan kohdistuvan lahjaveron perusteella.

Esimerkki selventää metsälahjavähennyksen laskentaa

Anni saa lahjana Hollolassa sijaitsevan 90 hehtaarin suuruisen metsätilan, jonka arvo on 450.000 euroa (5.000 euroa/ha). Lahjaveroa Anni maksaa vuonna 2017  I veroluokan mukaan 59.600 euroa.

Metsälahjavähennyksen laskennassa käytetään verotuksen tuottoarvoa, joka on Hollolassa 1.772 euroa. Lahjoitetun metsätilan tuottoarvo on 1.772 e x 90 ha = 159.480 euroa. Vähennyspohja muodostuu tuottoarvon 30.000 euroa ylittävään osaan eli 129.480 euroon (vastaa 73 ha) kohdistuvasta lahjaverosta eli 129.480 / 159.480 x 59.600 = 48.388,56 euroa. Metsälahjavähennys on 116.132,54 euroa (48.388,56 x 2,4).

Kun Anni myy riittävästi puuta, hän saa vähentää myyntitulosta 116.132,54 euroa. Tuloverohyöty on siis noin 38.300 euroa. Lahjaverosta tulee hyvitetyksi yli 60 %.

Käytin tässä laskelmassa vuodelle 2017 ehdotettua lahjaveroprosenttia, joka laskee tässä tapauksessa lahjaveron määrää noin 10.000 euroa verrattuna vuoteen 2016. Metsälahjavähennys ja lahjaveron muutos eivät ole vielä voimassa, joten muutoksia voi vielä tulla. Verotuksen tuottoarvon voi tarkistaa täältä.

Tarvitsetteko koulutusta metsälahjavähennyksestä?

Voin räätälöidä tarpeisiinne sopivan koulutuksen metsälahjavähennyksestä. Halutessanne koulutukseen voidaan sisällyttää tietopaketti myös perintö- ja lahjaverolain muutoksista. Koulutuksen jälkeen osallistujilla on selkeä kuva metsälahjavähennyksestä ja he osaavat laskea metsälahjavähennyksen määrän tuloverotuksessa. Koulutus on tarpeellinen kaikille, joilla on merkittävää metsäomaisuutta ja sukupolvenvaihdosasiat ajankohtaisia.

Jos kiinnostuit koulutuksesta, ota yhteyttä niin keskustellaan lisää! tiina@rantalataxlaw.com

%d