Metsänomistaja – nyt kannattaa suunnitella verotusta!

kapy

Metsälahjavähennys tarjoaa metsänomistajille merkittävän veroedun, kun suunnitellaan metsätilan sukupolvenvaihdosta tai tulevia perintöjä. Aikaisemmin metsätilojen sukupolvenvaihdokset eivät ole olleet verotuksessa erityisasemassa, nyt on toisin. Esittelemässäni tapauksessa verohyöty on lähes 40.000 euroa.

Mikä on metsälahjavähennys?

Metsälahjavähennys on puunmyyntitulosta tehtävä vähennys.  Vähennyksen voi saada metsämaata lahjaksi saanut henkilö, jos vähennyksen edellytykset täyttyvät. Metsälahjavähennyksen edellytykset ovat:

  • lahjana saadun metsän verotuksen tuottoarvon on yli 30.000 euroa tai
  • pinta-ala on vähintään 100 hehtaaria, jos tuottoarvo ei ylity
  • käytettävän vähennyksen on oltava vähintään 1.500 euroa
  • vähennys on käytettävä 15 vuoden kuluessa.

Lahjan saajalta ei edellytetä mitään sukulaissuhdetta eli lahjoittaa voi kenelle vain ja lahjansaaja voi saada metsälahjavähennyksen verotuksessa.

Monimutkainen laskenta

Valitettavasti metsälahjavähennyksen laskenta on tehty niin monimutkaiseksi, että sen arvioinnissa kannattaa käyttää asiantuntijaa. Metsälahjavähennyksen perusta on se suhteellinen osa lahjaverosta, joka kohdistuu lahjana saadun metsän tuottoarvon 30.000 euroa ylittävään osaan kerrottuna 2,4:llä. Jos 30.000 euron tuottoarvo ei ylity ja metsätilan pinta-ala on vähintään 100 hehtaaria, vähennys lasketaan 100 hehtaaria ylittävään osaan kohdistuvan lahjaveron perusteella.

Esimerkki selventää metsälahjavähennyksen laskentaa

Anni saa lahjana Hollolassa sijaitsevan 90 hehtaarin suuruisen metsätilan, jonka arvo on 450.000 euroa (5.000 euroa/ha). Lahjaveroa Anni maksaa vuonna 2017  I veroluokan mukaan 59.600 euroa.

Metsälahjavähennyksen laskennassa käytetään verotuksen tuottoarvoa, joka on Hollolassa 1.772 euroa. Lahjoitetun metsätilan tuottoarvo on 1.772 e x 90 ha = 159.480 euroa. Vähennyspohja muodostuu tuottoarvon 30.000 euroa ylittävään osaan eli 129.480 euroon (vastaa 73 ha) kohdistuvasta lahjaverosta eli 129.480 / 159.480 x 59.600 = 48.388,56 euroa. Metsälahjavähennys on 116.132,54 euroa (48.388,56 x 2,4).

Kun Anni myy riittävästi puuta, hän saa vähentää myyntitulosta 116.132,54 euroa. Tuloverohyöty on siis noin 38.300 euroa. Lahjaverosta tulee hyvitetyksi yli 60 %.

Käytin tässä laskelmassa vuodelle 2017 ehdotettua lahjaveroprosenttia, joka laskee tässä tapauksessa lahjaveron määrää noin 10.000 euroa verrattuna vuoteen 2016. Metsälahjavähennys ja lahjaveron muutos eivät ole vielä voimassa, joten muutoksia voi vielä tulla. Verotuksen tuottoarvon voi tarkistaa täältä.

Tarvitsetteko koulutusta metsälahjavähennyksestä?

Voin räätälöidä tarpeisiinne sopivan koulutuksen metsälahjavähennyksestä. Halutessanne koulutukseen voidaan sisällyttää tietopaketti myös perintö- ja lahjaverolain muutoksista. Koulutuksen jälkeen osallistujilla on selkeä kuva metsälahjavähennyksestä ja he osaavat laskea metsälahjavähennyksen määrän tuloverotuksessa. Koulutus on tarpeellinen kaikille, joilla on merkittävää metsäomaisuutta ja sukupolvenvaihdosasiat ajankohtaisia.

Jos kiinnostuit koulutuksesta, ota yhteyttä niin keskustellaan lisää! tiina@rantalataxlaw.com

Näytä toiseksi tai verotetaan!

aika

Rikosoikeuden kantavia periaatteita on syyttömyysolettama. Todistustaakka rikosasioissa on aina syyttäjällä ja epäiltyä on pidettävä syyttömänä, vaikka epäiltäisiin todennäköisin syin. Epäillyn ei siis tarvitse todistaa syyttömyyttään välttyäkseen rangaistukselta. Verotuksessa on toisin! Sinun pitää näyttää syyttömyytesi tai -ainakin niin useimmiten verohallinto näyttötaakkasäännöksiä tulkitsee – muuten verotetaan.

Se selvittää, jolla paremmat edellytykset

Lain mukaan veroviranomaisen ja verovelvollisen on osallistuttava mahdollisuuksiensa mukaan asian selvittämiseen. Kuitenkin niin, että pääasiallinen selvitysvelvollisuus on sillä, jolla on siihen paremmat edellytykset. Tulkinta on tietysti, että veroviranomaisen ei tarvitse hankkia näyttöä itse, vaan se voi tehdä johtopäätöksensä hyvinkin hajanaisten tietojen valossa. Tällöin verovelvollisen tehtäväksi jää näyttää, että asia on toisin.

Lähtökohtaisesti yrityksellä katsotaan olevan paremmat edellytykset selvittää omaa toimintaansa, mikä on otettava huomioon kaikessa yrityksen liiketoiminnassa esim. sopimuksissa ja tietysti myös kirjanpidossa. Kun haluat hoitaa asiasi niin, että myöhemmin niistä ei koidu ongelmia, dokumentoi liiketoimet kunnolla. Säilytä papereita ennemmin liikaa kuin liian vähän.

Myös kirjanpitäjällä ja tilintarkastajalla on asiassa vastuu. Haluat varmasti palvella asiakastasi mahdollisimman hyvin? Silloin huomautat sopimuksen puuttumisesta tai epäilyttävästä kuitista. Sinulla on sellaista verotuksen ja taloushallinnon asiantuntemusta, jota asiakkaallasi ei ole.

Verottamiskynnys – onko sitä?

Verottamista kynnystä ei tavallaan ole – ei ole säädetty mitään varteen otettava epäilystä tai muuta sellaista verovelvollisen kannalta kynnystä nostavaa tekijää. Tavallisesti näyttökysymyksissä verotuspäätöksiä perustellaan sanaparein ”voidaan katsoa”, ”käsityksen mukaan”, ”voidaan olettaa”, ”selvityksen puuttuessa” jne.

Näyttö on verotuksessa tärkeä ja siitä on hyvin haastavaa riidellä verotuspäätöksen jälkeen. Siksi yrityksen toimet olisi lähtökohtaisesti dokumentoitava niin huolellisesti, ettei veroviranomaiselle tulisi syytä epäillä verovelvollisen vilpittömyyttä.

Haluatko kuulla lisää?

Järjestän perjantaina 18.11. Lahdessa tilitoimistoille, tilintarkastajille ja muille aiheesta kiinnostuneille ilmaisen koulutustilaisuuden ”Näyttökysymykset verotuksessa – case esittelyin”. Katso lisätiedot ja ilmoittaudu täällä tai sähköpostilla tiina@rantalataxlaw.com. Ilmoittaudu viimeistään 10.11., paikkoja rajoitetusti.

Tervetuloa!

img_4274-mv

Tervetuloa sivuilleni! Julkaisen tässä blogissani noin kerran viikossa kirjoituksen verotuksesta, lakiasioista kuten perinnöistä ja testamenteista, yrittämisestä tai hoitamistani jutuista. Olen varma, että sinuakin kiinnostaa monet aiheistani, joten ota blogini seurattavaksi.

Ensimmäinen kirjoitus oman yritykseni omaan blogiin. Jännittävää! Vaikka olen jo bloggaillut viimeisellä työnantajallani täällä. Jotenkin se on erilaista, kun kaikki on omaa.

Tällä viikolla pääsenkin varsinaisesti aloittamaan yritystoiminnan. Tässä onkin heti töitä tehtävänä: valitus arvonlisäveroasiassa hallinto-oikeuteen, rakennusliikkeen osakassopimus sekä vanhemmalle pariskunnalle avioehto ja testamentti.

Testamentti ja avioehto – perintösi jaetaan niin kuin tahdot!

Pariskunta tuli keskustelemaan kanssani tilanteestaan, jossa molemmilla puolisoilla on aikuisia lapsia edellisestä liitoistaan sekä yksi yhteinen alaikäinen lapsi. Heillä on yhteinen osakehuoneisto ja sijoitusasunto sekä miehellä on oma yritys.

Käytyämme läpi, miten perintö heidän kuollessaan jaettaisiin, halusivat puolisot, että miehen yritysomaisuus menisi hänen kuollessaan miehen omille ja puolisoiden yhteiselle lapselle. Tätä varten teemme avioehdon, jolla yritysomaisuus rajataan avio-oikeuden ulkopuolelle.

Ilman riitoja ja veroja

Testamentilla voidaan pyrkiä estämään riitoja, joita usein tällaisissa tapauksissa voi syntyä, kun perilliset eivät ole kovinkaan läheisiä keskenään. Tosin, kuten on hyvin tiedossa, myös hyvinkin läheisillä perillisillä voi mennä perintöä jaettaessa sukset ristiin. Testamentin tekeminen kannattaa aina, sillä voidaan myös vaikuttaa tulevien perintöverojen määrään.

Vähennä sinäkin riitoja perinnöstäsi ja kevennä perillisten perintöverotaakka ja tee testamentti! Autan laatimisessa mielelläni. Katso täältä, mitä testamentin laatiminen sisältää ja maksaa.